FAGFORBUNDET SYKEHUS INNLANDET GJØVIK

Kontakt

Kyrre Greppsgt 11
2819 GJØVIK


Sentralbord: 61 15 74 64

Kontortid:


Leder: Kristin Stensrud

Mobil: 948 22 155

Epost: kristin.stensrud@sykehuset-innlandet.no

Kontakt oss